FANDOMKorstog definition *Ordet korstog betød "fred " i Middelalderen.

 • Folk der deltog, troede at de kæmpede  for sandheden og derfor gik de med til at kæmpe og begå syndere.
 • Det første korstog blev sat i gang af pave Urban II, som i 1095 fik krigere fra mange europæiske lande til at drage af sted. Korstoget endte med Jerusalems erobring i 1099 (Blev erobret af Saladin senere) og mange andre
 • Kristne vs ikke-kristne (evt muslimer og evt jøder eller andet) altså kristne prøver at overbevise andre om at blive kristne og hvis ikke de ville, blev de slagtet
 • Man har et ønske om at erobre andre lande (Bl.a. Det der i dag hedder Israel - Jerusalem)
 • Drager ud i Guds navn

Vesteuropa i tiden inden korstogene

 1. Stridigheder
 • Feudalisme: Inden for feudalisme  er det kongen der er øverst i den feudalistiske pyramide  og derefter kommer biskopperne/højadlerne og herremænd og til sidst bønder og landarbejdere. Her kunne den nederste del som også blev kaldt vassalen, få et landområde af en adel altså et len mod at yde ham tjenester. På den måde kunne de her bønder få flere landområder og det at de fik så mange landområder kunne gøre at dem som allerede havde høj status
 • Mangel på neutral statsmagt: Overladt til de enkelte adelige stormænd at regere i deres område (Frankrig: adelige havde næsten lige så høj status som kongen).Kunne bestemme over "deres" bønders liv, fordi de havde domsmyndigheden over dem. Adelsmænd prøvede tit at øge deres magt

 1. En overordnet statsmagt kunne være en god løsning. Det kunne de b   nmnmmjmjjjkkjmmkkkklkllln være fordi at der dengang ikke var styr på tingene. Adelerne havde næsten samme status som kongen og kunne uddøve og bestemme næsten lige så meget. Og hvis de var utilfredse, kunne de "fyre" kongen, hvilket viser at der ikke var én der bestemte, men flere - altså derfor var den meget ukontroleret.

 1. Udvikling af befolkningstal i 500-1450
 • Det at der kom flere mennesker fra 650 til 1340 gjorde at befolkningstætheden var meget stor, og der begyndte at mangle jord til folk, så de blev uenige og derfor kom der stridigheder over hvem der skulle have hvad.
 • Befolkningstallene fra 1350-1450 bliver mindre og går ned med op til næsten 4 gange mindre i Grækenland/Balkan(Byzans, Italien, Spanien og Portugal, Storbritannien og Irland, Tyskland og Skandinavien, Rusland, Polen og Lithauen. Derimod falder den med op til 7 gange så meget i Frankrig og Nederlandene, hvilket er overdrevet drastisk i forhold til neddykningen i resten af landene.
 • Pesten som kom omkring 1347, kunne have været skyld i de drastiske fald af befolkningstal, fordi den spredte sig meget hurtigt, især på tæt beboede områder.