FANDOM


Gruppe 3

1.    'Interne stridigheder i Europa, som Pave Urban nævner som et problem i sin tale

De vil have mere land, derfor går de på korstog, de vil ændre de vantros mening. Befolknings tallet vokser og det skaber interne kampe mellem kirken og kongen magten.

2.    'Andre løsninger på stridighederne end korstog?

De kan ordne det politisk, accepter forskellighed.

3.    'Se på udviklingen i befolkningstallet fra 500 – 1450

Den stiger fra 650 – 1340 i alle lande, det fører til interne stridigheder pga. plads, mad og magt. Der kom så interne krige fordi der blev mindre og mindre jord.

Befolkningen falder så igen og det varede fra omkring 1300 til 1450. Europa blev ramt af pesten, der kom med handelsfolk fra Asien. Den sorte død, som pesten også kaldes, betød et stærkt faldende folketal, krise i landbruget og økonomien.

 

Definition:

I Middelalderen drog europæiske kristne riddere til Mellemøsten for, at jage muslimer ud af deres lande. Det er disse militære og religiøse aktioner, der kaldes korstog. De gjorde det fordi deres egene landes befolkning steg og de intet jord havde tilbage. Det skete fra år 1096 til år 1270.